Advokátní kancelář
JUDr. Jaroslav Kopa

Táborského nábřeží 790/3
(Hotel Austerlitz)
639 00, Brno

tel./fax: +420 541 211 051
email: judr.kopa@volny.cz
datová schránka: 6wbgyuv

Provozní doba:
Po - Čt: 9 - 12, 14-17 hod.
Pá: 9 - 12 hod.

Kde nás najdete?

Termín schůzky či konzultace si můžete sjednat individuálně i mimo provozní dobu, a to i ve Vašich prostorách či jinde mimo kancelář.

JUDr. Jaroslav Kopa
advokát
+420 602 505 769

Mgr. Petr Nedorostek
advokátní koncipient
+420 606 525 525

We speak English.                     Wir sprechen Deutsch.                     Mы говорим по-русски.

Pro vaše podnikání

Jsme připraveni zajistit komplexní právní pomoc  při Vašem podnikání, a to ať už podnikáte jako obchodní  korporace či jako fyzická osoba. Na vysoké odborné úrovni připravíme veškeré listiny, ať už se týká úpravy Vašich vzájemných vztahů ve společnosti (zakladatelské dokumenty, smlouvy o výkonu funkce statutárního orgánu), právních vztahů s Vašimi dodavateli a odběrateli ( smlouvy či dohody), včetně vymáhání pohledávek , a to včetně vymáhán pohledávek v rámci insolvenčního řízení, či řešení Vašich závazků, případně řešení úpadku, přípravy a podání insolvenčního návrhu či zajištění likvidace společnosti. Ve všech věcech jsme připraveni Vás zastupovat v soudních, rozhodčích i správních řízeních a činit ve Vašem zájmu všechny nezbytné úkony. Rovněž jsem, díky jazykové vybavenosti, schopni Vás zastupovat při obchodních jednáních, či se jich spolu s Vámi účastnit, a to i v cizině. Prostřednictvím spolupracujících advokátů jsme schopni převzít právní zastoupení na Slovensku, v Rakousku a Německu. Stejně tak jsme připraveni upravit vztahy s Vašimi zaměstnanci, zejména Vám připravit kvalitní pracovněprávní smlouvy a zastupovat vás v případných pracovněprávních sporech.

ZALOŽENÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI, DRUŽSTVA, SPOLKU ČI JINÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB:

Zajistíme založení obchodní společnosti či družstva dle Vašich individuálních požadavků, přizpůsobené pro Vaše podnikatelské záměry, včetně veškerých právních služeb při vyřízení právního postupu, včetně získání živnostenských oprávnění či koncesí až po zápis společnosti do obchodního rejstříku, a to flexibilně, v krátkých časových lhůtách kdekoliv v ČR. Stejně tak zajistíme založení a vznik jiných právnických osob (obecně prospěšných společností, nadací, nadačních i svěřenských fondů, spolků, společností právnických osob či společenství vlastníků jednotek). K zahájení Vašeho podnikání zajistíme i registraci plátce daně na příslušném územním pracovišti finanční správy, případně zajistíme i změnu daňové registrace či její rozšíření.

Jakékoliv změny ve společnostech připravíme dle Vašeho požadavku s minimálním nárokem na Váš čas a vyřídíme v krátkých časových lhůtách.

Nabízíme rovněž převody obchodních  společností (společností s ručením omezený, akciových společností) zapsaných v obchodním rejstříku s živnostenským oprávněním v rozsahu živnosti volné (výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 obchodního zákoníku) se zcela splaceným základním kapitálem (ready- made), včetně veškerých právních služeb souvisejících s vyřízením tohoto převodu, případně přizpůsobíme právní vztahy ve společnosti Vašim požadavkům.

PŘEMĚNY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ A DRUŽSTVEV A DALŠÍCH PRÁVNICKÝCH OSOB:

Dále zajišťujeme komplexně v souladu s právními předpisy a Vašimi požadavky právní přeměny obchodních společností a družstev a dalších právnických osob (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy), a to včetně vyřízení právního postupu, včetně tzv. přeshraničních přeměn v rámci EU ( zejména v Německu, Rakousku a na Slovensku).

Dle Vašeho požadavku zajistíme sídlo Vaší obchodní společnosti či družstva v Brně či v jiném místě v ČR, a to včetně všech souvisejících služeb (přebírání či dosílání pošty atp.).