Advokátní kancelář
JUDr. Jaroslav Kopa

Táborského nábřeží 790/3
(Hotel Austerlitz)
639 00, Brno

tel./fax: +420 541 211 051
email: judr.kopa@volny.cz
datová schránka: 6wbgyuv

Provozní doba:
Po - Čt: 9 - 12, 14-17 hod.
Pá: 9 - 12 hod.

Kde nás najdete?

Termín schůzky či konzultace si můžete sjednat individuálně i mimo provozní dobu, a to i ve Vašich prostorách či jinde mimo kancelář.

JUDr. Jaroslav Kopa
advokát
+420 602 505 769

Mgr. Petr Nedorostek
advokátní koncipient
+420 606 525 525

We speak English.                     Wir sprechen Deutsch.                     Mы говорим по-русски.

Ceník právních služeb

Cenu poskytovaných právních služeb sjednáváme jako smluvní odměnu individuálně dohodou s klientem v každém konkrétním případě, a to jednak:

a) Hodinovou sazbou, přičemž za každou započatou hodinu účtujeme částku 1.800,- Kč .
b) Dle rozsahu a obsahu právní pomoci a jejího stupně obtížnosti na základě odborného odhadu za podpůrného použití ustanovení o mimosmluvní odměně dle advokátního tarifu (vyhl. č. 177/1996 Sb. v účinném znění) a sjednání počtů úkonů právní služby.

V odůvodněných případech či pro pravidelné klienty lze poskytnout individuální ceny s poskytnutím slevy z hodinové sazby či sjednáním paušální sazby.

Za poskytování právních služeb v cizím jazyce účtujeme přirážku k hodinové sazbě až do výše 300% dle odborné a jazykové obtížnosti.

Nedojde-li k dohodě o smluvní odměně, jsme oprávněni účtovat za právní služby mimosmluvní odměnu dle ust. §§ 6 až 12a  vyhl. č. 177/1996 Sb. v účinném znění.

Na úhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s poskytováním právních služeb jsme oprávněni účtovat hotové výdaje, které jsme za klienta vynaložili ( zejména soudní, správní, notářské a další poplatky, znalecké posudky, poštovné), v plné výši, ostatní náklady (cestovné, náhrada za promeškaný čas atp.) dle individuální dohody s klientem. Není-li taková dohoda uzavřena, řídí se náhrada nákladů vynaložených v souvislosti s poskytováním právních služeb ust. §§ 13 a 14 vyhl. č. 177/1996 Sb. v účinném znění.

Při jednání mimo kancelář a místo sídla kanceláře (Brno) jsme oprávněni použít motorové vozidlo a náklady za jeho použití účtovat dle individuální dohody s klientem, není-li takové dohody, dle právních předpisů pro použití motorového vozidla na pracovní cestu platných ke dni vykonání cesty.

Jsme plátci DPH, a proto jsme povinni ke všem cenám účtovat sazbu DPH platnou ke dni zdanitelného plnění.

Spotřebitelské spory, které by mohly vzniknout ze smluvního vztahu mezi advokátem a klientem, řeší Česká advokátní komora.