Advokátní kancelář
JUDr. Jaroslav Kopa

Táborského nábřeží 790/3
(Hotel Austerlitz)
639 00, Brno

tel./fax: +420 541 211 051
email: judr.kopa@volny.cz
datová schránka: 6wbgyuv

Provozní doba:
Po - Čt: 9 - 12, 14-17 hod.
Pá: 9 - 12 hod.

Kde nás najdete?

Termín schůzky či konzultace si můžete sjednat individuálně i mimo provozní dobu, a to i ve Vašich prostorách či jinde mimo kancelář.

JUDr. Jaroslav Kopa
advokát
+420 602 505 769

Mgr. Petr Nedorostek
advokátní koncipient
+420 606 525 525

We speak English.                     Wir sprechen Deutsch.                     Mы говорим по-русски.

Pro váš majetek

Jste vlastníkem nemovité věci, domu s bytovými i nebytovými prostorami, bytové jednotky, pozemku?  Zajistíme Vám komplexní právní pomoc při přípravě nájemních smluv, jejich uzavírání, změn i ukončování, včetně vymáhání plnění povinnosti nájemců a právního zastupování ve věcech s nájmem bytů a nebytových prostor souvisejících, včetně právního zastupování při jednáních s nájemci či v řízeních, jež z nájemních vztahů vyplývají.

Jsme připraveni zajistit komplexní servis i při převodu jakýchkoliv nemovitých věcí, tedy jejich prodeji, koupi či darování, naše právní pomoc zahrnuje přípravu veškerých smluvních dokumentů, zajištění advokátní úschovy finančních prostředků na speciálních svěřeneckých účtech s garancí registrace každé jednotlivé úschovy u České advokátní komory a pojištění odpovědnosti, právní zastupování ve správním řízení o povolení vkladu a dalších řízeních před katastrálním úřadem a flexibilní účast při jednáních se zájemci o koupi nebo prodej, včetně úzké spolupráce s realitními kancelářemi.

Samozřejmě se stejnou odbornou péčí jsme schopni vyhovět i dalším Vašim požadavkům, jež mohou vzniknout v souvislosti s vlastnickým právem k nemovitým věcem, ať už se týká řešení práv a povinností vyplývajících ze spoluvlastnictví  a zejména bytového spoluvlastnictví, včetně rozdělení na vlastnické právo k jednotkám, které připravíme komplexně na míru až po zápis jednotek do katastru nemovitostí. V neposlední řadě jsme připraveni komplexně zajistit převody Vašeho majetku na potomky či jiné osoby, v jejichž prospěch je chcete jako senioři převést, včetně právního zajištění pokojného dožití, aniž byste se museli obávat, že Vás někdo připraví o „střechu nad hlavou“.